Perustulo+sosiaaliturvatili

Kokeillaan yhdistää perustulo ja sosiaaliturvatili. Hyvin tuntuisi onnistuvan. Huom: Tämä on eri kuin Liberan perustilimalli, vaikka idea sinällään onkin pitkälti sama. Tämä on vain koetettu pitää hieman yksinkertaisempana.

Perustulo on erittäin kannatettava idea, mutta yksi pikku ongelma siinä on: se vaatii varsin korkean marginaaliveron, luultavasti hyvin lähelle 50%. Ongelma tuo on tosin lähinnä keskituloisille: pienituloisilla marginaalivero on nyt lähes 100 %, joten heille tuo olisi huomattava parannus. Hyvätuloisilla taas marginaalivero on jo nykyäänkin 50%, ellei ylikin, joten heidän tilanteensa ei juurikaan muuttuisi.

Toinen, isompi ongelma on pääomatulojen verotus. Jos pääomatulojen veroprosentiksi tulisi 50%, häviäisivät Suomesta nekin vähät investoinnit, yritykset ja työpaikat mitä täällä vielä on jäljellä. Tällä hetkellähän ongelmaa on yritetty ratkaista siten, että pääomatuloja ja palkkatuloja verotetaan eri prosenteilla. Se mahdollistaa sentään jonkinlaisen yritystoiminnan pysymisen maassa, mutta muuten ei ole kovin hyvä ratkaisu: se asettaa kansalaiset verotuksellisesti eri asemaan, kun suuria palkkatuloja saava joutuu maksamaan huomattavasti enemmän veroja kuin vastaavan määrän pääomatuloja saava. Ja koska todella hyvätuloiset saavat nimenomaan pääomatuloja, aiheuttaa tuo sen, että rikkaammat maksavat itse asiassa tuloistaan pienemmän osuuden veroina kuin köyhemmät. En ole suuri progressiivisen verotuksen ystävä, mutta regressiivinen verotus on ehkä vielä ikävämpää. Tuo aiheuttaa myös monenlaista kikkailua, kun mahdollisimman moni hyvätuloinen yrittää muuttaa tulonsa palkkatuloista pääomatuloiksi ties millaisilla yritysjärjestelyillä, mikä aiheuttaa kaikille ylimääräistä työtä.

Tuolle on olemassa siistimpikin ratkaisu: sosiaaliturvatili. Idea on tämä: sen sijaan, että kaikki tulovero menisi valtiolle, tietty osuus siitä menee eräänlaisena pakkosäästönä verotettavan sosiaaliturvatilille. Oletetaan vaikka yksinkertaisuuden vuoksi tasan 50% tulovero, josta 30% on varsinaista valtiolle menevää veroa ja 20% menee sosiaaliturvatilille. Jos sitten joutuu työttömäksi tai sairastuu, kulut maksetaan sosiaaliturvatililtä. Jos tili on tyhjä, ei hätää: silloin valtio maksaa viulut kuten nykyäänkin. Suurimmalla osalla normaalituloisia tilille todennäköisesti kertyisi sen verran, että se riittää kustantamaan lyhyet työttömyysjaksot ja sairastumiskulut, jolloin niitä ei tarvitsisi kustantaa varsinaisista verovaroista.

Sosiaaliturvatilillä olisi myös jokin yläraja, esim. 10 000 euroa. Jos tilin saldo ylittää rajan, ei sille tarvitse pakkosäästää enää enempää, vaan sen jälkeen riittää, kun maksaa valtion 30% osuuden. Eli nyt jos Elon Musk haluaisi muutta maahan ja rakentaa tänne Teslatehtaan, voi hän pistää vaikka saman tien sosiaaliturvatililleen sen 10 000 euroa ja maksaa tämän jälkeen tuloistaan kohtuullisen 30 % veron. Eli tämä mahdollistaa maahan investoimisen ilman, että pääomatuloja ja ansiotuloja tarvitsisi käsitellä eri tavalla.

Sosiaaliturvatilillä olisi myös muita etuja: vaikka säästäminen onkin pakollista ja tililtä nostaminen rajoitettua, ovat rahat silti henkilön omia. Hän voisi esimerkiksi päättää tilillä makuuttamisen sijaan sijoittaa ne esim. osakkeisiin tai rahastoihin (kunhan sijoitus on helppo muuttaa takaisin rahaksi, mikäli rahoja joutuu nostamaan). Rahat voitaisiin myös vapauttaa käyttöön eläkeiässä, mikäli eläke on turvattu jo muuten.

Sosiaaliturvatilin väärinkäyttöä ei tarvitsisi myöskään valvoa niin tarkasti kuin normaalietuuksien: kysymyksessä on kuitenkin henkilön omat rahat, joten ei tapahdu kovin suurta vahinkoa, vaikka joku onnistuisikin nostamaan tililtään enemmän, kuin mitä tarkalleen ottaen olisi sallittu.

Sosiaaliturvatiliä voisi kritisoida siitä, että siitä ei ole oikeastaan mitään hyötyä pienituloisille, jotka eivät onnistu säästämään tililleen rahaa. Se on totta, mutta toisaalta ei heidän asemansa ole myöskään yhtään sen huonompi: valtio maksaa heidän etuutensa joka tapauksessa, oli tili käytössä tai ei. Sosiaaliturvatili olisi ns. Pareto-parannus: se parantaisi joidenkin tilannetta huonontamatta kenenkään muun tilannetta.

Sosiaaliturvatili voidaan yhdistää perustuloon varsin kivuttomasti: jos on saamapuolella, eli maksaa vähemmän veroja kuin saa perustuloa, erotuksen voi nostaa omalta sosiaaliturvatililtään sen sijaan, että valtio maksaisi. Jos tilin saldo on nollilla, niin silloin valtio maksaa sen, kuten maksaisi ilman sosiaalitilimalliakin.

Jos sen sijaan on maksupuolella., eli maksaa tienesteistään enemmän veroa kuin mitä saisi perustuloa, niin ainoastaan osa veroista maksetaan valtiolle, osa menee pakkosäästönä omalle sosiaaliturvatilille. Paitsi jos tilin saldo on jo tapissa, silloin riittää, kun maksaa valtiolle menevän osuuden.

Esimerkki

Oletetaan, että perustulo on 750 e, veroprosentti on 30 ja pakkosäästöprosentti 20, jolloin siis marginaaliprosentti on yhteensä 50.

Jos tulot ovat 1000, siitä tulisi maksaa 500 e, mikä on vähemmän kuin perustulo eli ollaan yhä saamapuolella, joten maksuosuus vain vähennetään perustulosta ja jäljelle jäävän 250 euroa voi nostaa sosiaaliturvatililtään. Jos tilillä ei ole rahaa, niin sitten tuon 250 euroa maksaa valtio. Eli käteen jää 1 250 euroa, ei siis käytännössä mitään eroa perustuloon.

Jos tulot ovat 2000 euroa siitä tulisi maksaa 1000 euroa, mikä on enemmän kuin perustulo, eli nyt ollaan maksupuolella. Maksettavasta määrästä vähennetään perustulo 750 euroa, joten maksettavaa jää 250 euroa. Siitä 3 / 5 eli 150 euroa maksetaan veroina valtiolle. Jäljelle jäävät 100 euroa taas menee pakkosäästönä sosiaaliturvatilille, paitsi jos tilin saldo on jo riittävän suuri, ei sinne ole enää pakko säästää enempää, vaan rahat voi laittaa ihan normaalille tililleen.

Perustililaskuri

Alla on laskuri, jolla katsoa, miten eri vero- ja pakkosäästöprosentit ja perustulon määrä vaikuttavat käteen jäävään rahaan eri tulomäärillä. Käytönnössä toimii ihan samoin kuin perustulolaskurikin, ainoa ero on se, että osa maksusta menee valtion kassan sijaan omalle sosiaaliturvatilill, ja vastaavasti saamapuolella raha otetaan ensisijaisesti omalta sosiaaliturvatililtä ja valtiolta vain, jos tili on tyhjä.Kokonaismarginaali: 50
Tulot Tililtä[1] Tilille[2] Valtiolle Käteen Kokonaismaksu-%
0 750 0 0 750 -
500 500 0 0 1000 -100.0%
1000 250 0 0 1250 -25.0%
1500 0 0 0 1500 0.0%
2000 0 -100 -150 1750 12.5%
2500 0 -200 -300 2000 20.0%
3000 0 -300 -450 2250 25.0%
3500 0 -400 -600 2750 31.3%
[1] Rahat nostetaan tililtä, jos siellä on rahaa, muussa tapauksessa valtio maksaa.
[2] Jos tilin saldo on jo saavuttanut ylärajan, silloin sinne ei ole enää pakko säästää enempää, riittää kun maksaa valtion osuuden.

Nettomaksutuloraja: 1500

Created by jln on 2016-05-28 21:05

Comments: 0

Log in to comment